Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6/2022!

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng : 13/06/2022
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thông tư bao gồm 7 Điều, 6 Phụ lục kèm theo, quy định 06 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 HTQLCL - các yêu cầu vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Thông tư này áp dụng cho các đối tượng như: cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước sử dụng ngân sách nhà nước chi cho dịch vụ tư vấn xây dựng, áp dụng HTLQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, Thông tư còn hướng dẫn phương pháp, cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và các nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 và được giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện.

K.M