Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Giám sát việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 (Đợt 2)

Ngày đăng : 01/11/2022
Tác giả :
A+ A- In

Để kiểm tra việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (gọi tắt HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chuẩn bị tiến tới việc công bố HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022.

Từ ngày 24/10 – 28/10/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc giám sát Công ty TNHH Tư vấn Quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao (gọi tắt Công ty tư vấn) về việc hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang đợt 2 năm 2022 (cụ thể giám sát trực tiếp tại trụ sở làm việc của 42 Trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu, các huyện: Phú Tân, Chợ Mới, Châu Phú, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Châu Thành).

Hướng dẫn cán bộ phụ trách ISO của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh – huyện Chợ Mới xây dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Chuyên gia của Công ty tư vấn đã triển khai đến đại diện lãnh đạo Trường, thư ký ISO một số nội dung chủ yếu như sau: (1) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, áp dụng HTQLCL theo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; (2) Hướng dẫn khắc phục các điểm hạn chế, tồn tại trong quá trình thục hiện tại các Trường; (3) Hướng dẫn lập hồ sơ đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo; (4) Hướng dẫn lập hồ sơ công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015…

Hướng dẫn cán bộ phụ trách ISO của Trường THPT Bình Thạnh Đông – huyện Phú Tân xây dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Trong quá trình làm việc, Công ty tư vấn đã xem xét hồ sơ và hướng dẫn các Trường hoàn thành bộ hồ sơ liên quan đến việc xây dựng HTQLCL hướng đến việc công bố HTQLCL phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Ngoài ra, Công ty tư vấn còn hướng dẫn các Trường việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các năm tiếp theo./.

Trung Hiếu