Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6/2022!

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng : 13/06/2022
Tác giả :
A+ A- In

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 09/7/2021. Trong đó, Thanh tra đã thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022, kết quả cụ thể như sau:

- Đã hoàn thành cuộc thanh tra hành chính và PCTN đối với Trung tâm công nghệ Sinh học (cuộc thanh tra của năm 2021, đã ban hành kết luận thanh tra số 1559/KL-SKHCN ngày 13/12/2021).

- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: Tổng số cuộc thực hiện: 04 cuộc vớ 33 tổ chức (cuộc thanh tra chuyên ngành về năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ; 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực y tế; 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đo lường đối với LPG bình (gas) trong kinh doanh; cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng dầu (đợt 1)). Kết quả không có cơ sở vị phạm.

Nhìn chung, trong thời gian qua các ngành ch ức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ít chính đáng của người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả quản lý của ngành tại địa phương.

- Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng đầu năm không có nhận đơn thư phản ánh hay khiếu nại tố cáo của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của sở, ngành, địa phương: Lãnh đạo Sở thường xuyên lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các cuộc họp tại cơ quan; Tổ chức các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cuộc họp Chi bộ hàng tháng, do đó 6 tháng đầu năm 2022 Sở không có trường hợp tham nhũng nào xãy ra trong đơn vị.

Tiếp Thu