Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng : 14/03/2023
Tác giả :
A+ A- In

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Thực hiện ý kiến chỉ đạo cúa Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Công văn số 1177/VPCP-KGVX ngày 25/02/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiêp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; do đó, với vai trò là cơ quan được giao chủ trì, điều hành hoạt động của Chương trình, ngày 06/3/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 535/BKHCN-TĐC đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương:

Tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 1322/QD0-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bám sát các chủ trương, định hướng và chỉ đạo có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ góp phần nhanh chóng nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa sang các thị trường quốc tế có tiềm năng. Trong đó, lưu ý đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc kế hao5ch hằng năm và giai đoạn 05 năm của bộ ngành, địa phương để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2025 của Chương trình.

Sau đó, gởi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phỉ theo quy định; kịp thời phản ảnh những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp (nếu có) trong quá trình thực hiện để Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Thanh Tuyến