Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5/2022 ! .........NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Dấu ấn nổi bật trong hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2017-2021

Ngày đăng : 26/03/2022
Tác giả :
A+ A- In

Với sự nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong giai đoạn 2017-2021, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tạo dấu ấn với những kết quả nổi bật trong nhiều khía cạnh hoạt động.

1. Hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa:

Tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng kịp thời sự chuyển đổi mạnh mẽ trong quản lý, phát triển kinh tế – xã hội và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương.

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 phê duyệt Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. Qua đó đã hỗ trợ 13 đơn vị xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) và áp dụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng; 04 đơn vị đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG).

- Tham mưu ban hành Kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 28/9/2021 về triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang và đang được triển khai tích cực góp phần tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

- Hoạt động GTCLQG được tăng cường tuyên truyền, vận động, trong đó có 04 đơn vị đạt giải, gồm: Nhà máy Xi măng An Giang và Xí nghiệp Sản xuất Bê tông và Gạch không nung (đạt giải bạc); Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang và Công ty TNHH Đông Dược Xuân Quang (đạt GTCLQG).

- Hoạt động triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 202 cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng và hoàn thành chuyển đổi việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đạt 100%. Công tác kiểm tra, giám sát việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm 2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tặng Bằng khen thành tích đột xuất cho 01 tập thể và 01 cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tại Hội nghị sơ kết việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

- Tham mưu thực hiện tốt Hội đồng đánh giá, phân loại chất lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong năm 2020. Kết quả:  Hội đồng đánh giá chất lượng: 1.082.834 gói thuốc lá ngoại nhập lậu đã có quyết định tịch thu. Trong đó:  Số lượng thuốc lá được Hội đồng đánh giá đảm bảo chất lượng là 120.160 gói, đạt 11,1%; Số lượng thuốc lá được Hội đồng đánh giá không đảm bảo chất lượng là 962.674 gói, đạt 88,9%.

- Hoạt động thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TBT): Triển khai thực hiện tốt vai trò đầu mối tại địa phương, cập nhật lên website TBT-AGi 6.735 tin. Số lượt truy cập vào website TBT-AGi trung bình mỗi tháng trên 15.000 lượt. Thường xuyên cập nhật các thông tin về TBT từ Văn phòng TBT Việt Nam và các bộ, ngành liên quan liên quan đến rào cản kỹ thuật ảnh hưởng đến hàng hóa của tỉnh An Giang; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các HTQLCL, các quy định của các bộ, ngành liên quan. Kịp thời cung cấp thông tin về TBT thông qua việc chủ động thực hiện hoặc tiếp nhận từ Điểm TBT Quốc gia (Văn phòng TBT Việt Nam) các tin cảnh báo lên trang tin TBT của tỉnh để các doanh nghiệp biết, qua đó giúp doanh nghiệp chuẩn bị giải pháp xử lý các thách thức về hàng rào kỹ thuật ở nước ngoài và trong nước.

2. Hoạt động quản lý nhà nước về đo lường:

Hoạt động này có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực của đời sống, xã hội, góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân trong giao dịch kinh tế, dân sự, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

- Tham mưu Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng Quy trình đảm bảo đo lường đối với cân kỹ thuật, cân phân tích; Thông tin và khảo sát ý kiến về hoạt động hỗ trợ đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; Triển khai công tác đào tạo, tập huấn Tổng quan về Đề án 996 và Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường theo Quyết định số 510/QĐ-BKHCN và đang trong giai đoạn triển khai lựa chọn đơn vị để khảo sát, đánh giá phương tiện đo.

- Thực hiện đánh giá Công ty TNHH Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang theo Quyết định số 269/QĐ-TĐC ngày 23/2/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Đoàn đánh giá tại chỗ để chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 06/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế mặt hàng xăng dầu: Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế các huyện, thị, thành phố thực hiện dán tem niêm phong cho 2.674  bộ đếm tổng của 769 tổ chức kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân phân phối, tổng đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành các quy định trong kinh doanh xăng dầu như: Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN,… Qua kết quả triển khai thực hiện, tại Hội nghị sơ kết việc triển khai Kế hoạch số 656/KH-UBND năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 01 cá nhân phòng Quản lý đo lường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch chống thất thu thuế mặt hàng xăng dầu.

- Từ năm 2017 đến 2019, đã thực hiện kiểm định 24.891 lượt phương tiện đo các loại. Đến tháng 7 năm 2019, đã thực hiện Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 04/05/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ An Giang.

- Thực hiện thống kê số lượng cân cấp 4 sử dụng trong bán lẻ tại các chợ, trung tâm thương mại: Số lượng cân cấp 4 đang sử dụng trong thương mại bán lẻ tại 10 huyện, thị, thành phố trong tỉnh là 7.980 cân, trong đó cân sử dụng còn hiệu lực kiểm định 1.423 cân, cân quá hạn kiểm định 3.113 cân (Số liệu tính đến tháng 10/2018).

Bên cạnh đó, Công tác quản lý nhà nước chung về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được tăng cường thực hiện có trọng tâm, trọng điểm thông qua các hoạt động kiểm tra, khảo sát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần ổn định và nâng cao nhận thức về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản lý Nhà nước. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cũng được tăng cường thường xuyên, đặc biệt tập trung vào các công chức trẻ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức với nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần nâng cao chất lượng trong quá trình giải quyết công việc và hỗ trợ, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành tại địa phương, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tập trung triển khai hiệu quả các đề án, chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nổi bật là Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025: Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 và triển khai thực hiện; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế mặt hàng xăng dầu. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra, khảo sát, trong đó tập trung thực hiện công tác khảo sát về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa là chính nhằm hạn chế ảnh hưởng, phiền hà đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả trong công tác quản lý./.

V. Cao