Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG VÀ ĐẠT NHIỀU THẮNG LỢI!

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về ghi nhãn hàng hóa

Ngày đăng : 15/12/2021
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung về: Phạm vi đều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa; Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa; Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa; Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; Thành phần, thành phần định lượng; Điều khoản chuyển tiếp.

Bên cạnh đó, Nghị định này còn bãi bỏ khoản 2 Điều 8; điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Bãi bỏ nội dung quy định: Đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam” quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Đồng thời, bãi bỏ Phụ lục I; Phụ lục IV; Phụ lục V tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và thay thế bằng Phụ lục I; Phụ lục IV; Phụ lục V Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2022./.

P.V.Cao