Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5/2022 ! .........NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Kết quả kiểm tra hàng đóng gói sẵn lưu thông trên thị trường năm 2022

Ngày đăng : 18/04/2022
Tác giả :
A+ A- In

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 và Kế hoạch số 17/KH-TĐC ngày 18/01/2022 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2022.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  (TCĐLCL) An Giang thành lập Đoàn kiểm tra phối hợp cùng Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế/Kinh tế- Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 09/QĐ-TĐC ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Chi cục trưởng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang về kiểm tra nhà nước về đo lường hàng đóng gói sẳn lưu thông trên thị trường mặt hàng LPG bình (gas) đối với doanh nghiệp kinh doanh gas tại thành phố Châu Đốc, thành phố Long Xuyên, huyện Châu Phú, Châu Thành, Tịnh Biên từ ngày 22/3/2022 đến ngày 30/3/2022;

Với nội dung kiểm tra: Kiểm tra sự phù hợp của việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa theo yêu cầu quy định; Kiểm tra sự phù hợp của lượng hàng hóa thực tế theo quy định.

Kết quả kiểm tra: Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 7/9 doanh nghiệp kinh doanh theo danh sách được phê duyệt, do 01 doanh nghiệp ngưng hoạt động và 01 doanh nghiệp đã sang nhượng lại.

Tại thời điểm kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh hàng đóng gói sẳn lưu thông trên thị trường mặt hàng LPG bình (gas) đều chấp hành theo quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp chưa nắm bắt rõ được các yêu cầu quy định của pháp luật trong kinh doanh LPG, việc chuyển giao và tiếp nhận hồ sơ chưa thực hiện tốt nên việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan trong kinh doanh LPG còn chưa phù hợp. Qua đó, Đoàn hướng dẫn, nhắc nhỡ doanh nghiệp thực hiện tốt quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN, Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BKHCN./.

Hoa Lý