Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20/8/1888-20/8/2022)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Tăng cường công tác kiểm tra dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường

Ngày đăng : 12/08/2022
Tác giả :
A+ A- In

Thực hiện Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 263/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022.

Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố tiến hành 01 cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hoá đối với mặt hàng dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường.

1. Các nội dung đã tiến hành kiểm tra:

Kiểm tra nội dung ghi nhãn theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ và theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;  Việc thể hiện dấu hợp quy (CR) trên nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chất lượng; Kiểm tra sự phù hợp của việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa theo yêu cầu quy định. Trong trường hợp nghi vấn về chất lượng hàng hóa sẽ tiến hành lấy mẫu theo quy định để thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng tại tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

2. Kết quả kiểm tra:

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 10 tổ chức kinh doanh dầu nhờn động cơ đốt trong trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả:

- Các tổ chức kinh doanh đều chấp hành đúng việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ và theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; Hàng hóa kinh doanh đều có thể hiện dấu hợp quy (CR) trên nhãn hàng hóa và lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy theo quy định; Chấp hành đúng việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường và Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

- Đoàn kiểm tra tiến hành mua 03 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong (hiệu: WIN SUPER RACING; ACCESS; CASTROL) để gửi đi thử nghiệm đánh giá chất lượng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. Kết quả: 03/03 mẫu có các chỉ tiêu phù hợp với quy định tại QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy các tổ chức kinh doanh dầu nhờ động cơ đốt trong được kiểm tra đã nâng cao chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hoá đối với mặt hàng dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khẳng định vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương nhưng đảm bảo hạn chế sự ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang sẽ tập trung tăng cường thực hiện công tác khảo sát chất lượng dầu nhờn động cơ đốt trong nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng hóa kém chất lượng lưu thông trên thị trường, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng./.

Văn Cao