Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Công tác triển khai áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn cơ sở tại tỉnh An Giang

Ngày đăng : 24/10/2021
Tác giả :
A+ A- In

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới - World Standards Day, ngày 14 tháng 10 được coi là ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn cầu. là ngày để vinh danh những nỗ lực của hàng ngàn chuyên gia trên khắp Thế giới chia sẻ bí quyết và chuyên môn của họ để phát triển các tiêu chuẩn quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại, phổ biến các kiến thức và tiến bộ khoa học công nghệ. Chủ đề năm 2021 là “Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn”.

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (gọi tắt là Luật TC&QCKT) được ban hành năm 2006 đã thống nhất điều chỉnh hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trật tự trong sản xuất, kinh doanh, tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy tiến trình hội nhập.

Các tiêu chuẩn là một bộ quy tắc để đảm bảo chất lượng; là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

Kể từ khi ban hành đến nay, Luật TC&QCKT đã rút gọn hệ thống tiêu chuẩn còn hai cấp (Tiêu chuẩn quốc gia và Tiêu chuẩn cơ sở) phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hệ thống TCVN được xây dựng trên nguyên tắc ưu tiên hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài tiên tiến, đã tạo nền tảng vững vàng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nước, tạo thuận lợi hóa thương mại quốc tế, thúc đẩy tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), bảo vệ được lợi ích quốc gia và lợi ích của các doanh nghiệp trong nước trước sức ép của cạnh tranh toàn cầu và tự do hoá thương mại, đồng thời, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam phục vụ cho giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Để triển khai hiệu quả Luật TC&QCKT, các Sở ngành đã tập huấn triển khai, hướng dẫn về xây dựng và công bố hợp chuẩn, hợp quy và công bố Tiêu chuẩn cơ sở trong các hoạt động kinh doanh và sản xuất các sản phẩm như Thép làm cốt bê tông; Mũ bảo hiểm; Đồ chơi trẻ em, thiết bị điện-điện tử; xăng - dầu - Gas; vàng trang sức, mỹ nghệ; dầu nhờn động cơ đốt trong, ... trung bình 4-5 lớp/năm, với khoảng 30-40 người/lớp.

Qua tập huấn, hướng dẫn cho hơn 250 doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn cơ sở vàng trang sức, mỹ nghệ (lĩnh vực khoa học và công nghệ) và trên 412 doanh nghiệp, hộ kinh doanh xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm thuộc các lĩnh vực thực phẩm (lĩnh vực Công thương), vật liệu xây dựng, nông nghiệp, đã hướng dẫn và tiếp nhận trên 81 hồ sơ công bố hợp quy cho các sản phẩm thép làm cốt bê tông (lĩnh vực khoa học và công nghệ), phân bón vô cơ (lĩnh vực công thương) trên 10 hồ sơ công bố bố hợp chuẩn đối với hàng hoá: xi măng, thức ăn hỗn hợp cho cá tra và cá rô phi, … nhằm giúp doanh nghiệp có căn cứ pháp lý để thực hiện sản xuất kinh doanh, kiểm soát sản phẩm một cách cụ thể, dễ dàng cho việc tiếp cận sản phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn và bảo đảm độ tin cậy cho khách hàng.

Ngoài ra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai có hiệu quả các QCVN của ngành quản lý đến các doanh nghiệp như QCVN 03:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em; QCVN 01:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học; Sửa đổi 01:2017 QCVN 01:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học; QCVN 02:2008/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy; QCVN 04:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiệt bị điện và điện tử; Sửa đổi 01:2016 QCVN 04:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiệt bị điện và điện tử; QCVN 09:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự; Sửa đổi 01:2018 QCVN 09:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự.

Qua đó giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước nâng cao về tầm quan trọng của việc áp dụng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật cũng như nhận thức về đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giúp chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày càng được nâng cao. Đồng thời Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ kinh phí công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho hơn 19 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khô cá, mắm cá (công bố 30 sản phẩm khô cá, mắm cá); hỗ trợ 13 đơn vị áp dụng một số công cụ nâng cao năng suất chất lượng như: 5S, kaizen và KPI; hỗ trợ chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap cho 3 mô hình thuỷ sản (nuôi lươn đồng thương phẩm, nuôi cá lóc và nuôi tôm càng xanh), cây xoài của Hợp tác xã tại huyện Chợ Mới, chứng nhận rau an toàn cho 04 vùng trồng rau tại thành phố Châu Đốc, Long Xuyên và huyện Chợ Mới.

Hỗ trợ 09 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt giải thưởng Chất lượng Quốc gia gồm 01 giải vàng; 06 giải bạc; 02 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 có 202 cơ quan công bố HTQLCL phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bao gồm 46 cơ quan thuộc đối tượng phải xây dựng và áp dụng HTQLCL và 156 UBND xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng khuyến khích theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ

Qua việc dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị thuộc hành chính nhà nước đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời hiệu quả; hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức; góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa; một cửa liên thông” theo quy định của Chính phủ, đồng thời, là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay

Trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành 02 Quy chuẩn địa phương (QCĐP 01: 2009/AG, Cá khô An Giang - Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm; QCĐP 02: 2009/AG, Mắm cá An Giang - Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm) và ban hành Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật - Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009.

Trong lĩnh vực y tế có 01 đơn vị đang trong quá trình xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Qua kiểm tra và thanh tra sản phẩm hàng hóa trên địa bàn, đa số các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đều tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Kiểm tra về ghi nhãn đúng theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (Tên hàng hóa; địa chỉ sản xuất/nhập khẩu; thành phần; thông số kỹ thuật; thông tin cảnh báo; hướng dẫn sử dụng, bảo quản; năm sản xuất); Lưu giữ và xuất trình hồ sơ công bố hợp quy đúng theo quy định; trên ĐCTE có gắn dấu hợp quy CR của các tổ chức chứng nhận Quatest 1, Quatest 3, Quacert, Vietcert, …

Hoa Lý