Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Sở hữu trí tuệ

Tiếp tục hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng : 09/03/2021
Tác giả :
A+ A- In

Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 14/8/2018, thực hiện từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/12/2020. Qua hơn 02 năm thực hiện, Chương trình đã đồng hành cùng với cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đã giúp cho các tổ chức, cá nhân quan tâm và nhận thức tốt hơn về tài sản trí tuệ do mình tạo ra, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ địa phương. Một số doanh nghiệp, sau khi được hỗ trợ đã khai thác tài sản trí tuệ có hiệu quả, đã và đang khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Tiếp nối Chương trình giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí để triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030.

Để quá trình hỗ trợ được thực hiện liên tục, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trong thời gian chờ ban hành Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 về việc tiếp tục thực hiện nội dung “Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ” tại Quyết định số 1965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 14/8/2018 cho đến khi UBND tỉnh ban hành Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2030.

Qua đó, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được hỗ trợ các chi phí sau:

1. Đăng ký trong nước:

a) Hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ: Không quá 6,5 triệu đồng/01 sáng chế; 01 triệu đồng/01 nhãn hiệu; 1,4 triệu đồng/01 kiểu dáng công nghiệp.

- Đối với nhãn hiệu cá thể: Số lượng hỗ trợ không quá 10 văn bằng/cơ sở, 80 văn bằng/doanh nghiệp.

- Đối với kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích: Số lượng hỗ trợ không quá 05 văn bằng/ tổ chức hoặc cá nhân.

b) Nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận:

- Hỗ trợ không quá 05 văn bằng/tổ chức;

- Hỗ trợ 05 triệu đồng/nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, được chia hỗ trợ làm hai lần, 50% hỗ trợ chi phí đăng ký ban đầu và 50% còn lại được hỗ trợ sau khi được cấp giấy chứng nhận.

c) Hỗ trợ chi phí xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đặc thù của tỉnh An Giang theo yêu cầu đề xuất cần thiết của đơn vị và đề xuất đó phải được sự đồng ý của UBND tỉnh (có kế hoạch nội dung, dự trù kinh phí từ lúc triển khai xây dựng, tổ chức quản lý và khai thác phát triển cho đến khi được cấp giấy chứng nhận).

2. Đăng ký tại nước ngoài:

Chỉ áp dụng đối với nhãn hiệu cá thể và sáng chế; thực hiện hỗ trợ 01 lần cho từng đối tượng/sản phẩm, dịch vụ; định mức hỗ trợ không quá 50% tổng lệ phí và không vượt quá 50 triệu đồng/quốc gia tại Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Úc, không vượt quá 12 triệu đồng/quốc gia tại Châu Á (trên cơ sở biên lai thu lệ phí, hợp đồng tổ chức tư vấn) đăng ký:

a) Các nước Châu Á: Không quá 05 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, bằng độc quyền sáng chế/tổ chức, cá nhân.

b) Các nước Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Úc: Không quá 05 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, bằng độc quyền sáng chế /tổ chức, cá nhân./.

Thùy Trang

Tài Liệu đính kèm:Tải về