Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở Khoa học và Công nghệ

Giới thiệu Mô hình sản xuất thử - giống lúa AG1 tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

Ngày đăng : 26/12/2019
Tác giả :
A+ A- In

Hoạt động chọn giống lúa được nông dân các Tổ giống quan tâm và đam mê, nhiều nông dân đã lai-chọn thành công những giống lúa mới với tiềm năng cho năng suất cao, chất lượng ngon và chống chịu sâu bệnh (NV1, HNOE1, TC2, CM, …) đang sử dụng trong sản xuất ở tỉnh An Giang. Tuy nhiên, những nông dân đã và đang lai-chọn thành công những giống lúa mới, họ chưa có điều kiện để đăng ký khảo nghiệm và xin công nhận giống cấp quốc gia, những giống lúa mới triển vọng đang sản xuất mà chưa được công nhận sẽ là giới hạn quan trọng cho hoạt động sản xuất và kinh doanh giống trong tỉnh An Giang.

Xuất phát từ sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long – Trường Đại học Cần Thơ với Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn tỉnh An Giang đã thực hiện dự án “Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học cộng đồng” (gọi tắt là CBDC) từ năm 2000-2010 và nối tiếp tiếp với dự án “Tăng cường hợp tác nông dân trong nghiên cứu nông nghiệp và khuyến nông” (gọi tắt là FARES) từ 2011 – đến nay. Hai dự án này đã thực hiện nhằm nâng cao năng lực cho nông dân về cải thiện chất lượng hạt giống lúa ở nông hộ và chọ giống lúa góp phần bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL. Năm 2014, được sự hỗ trợ kinh phí từ Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, PGS. TS Huỳnh Quang Tín, Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long – Trường Đại học Cần Thơ đã triển khai dự án “Hỗ trợ công nhận và phát triển sản xuất giống lúa cộng đồng tỉnh An Giang”. Dự án được triển khai nhằm hỗ trợ công nhận và phát triển giống lúa do nông dân lai chọn từ dự án Xã hội hóa công tác giống lúa ở tỉnh An Giang.

Đến nay, giống lúa nếp AG1 đã được Cục Trồng Trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Công nhận sản xuất thử - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 10/QĐ-TT-VPPN ngày 11/01/2019. Hiện tại, giống lúa AG1 được Công ty TNHH Giống cây trồng Vĩnh Quí, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú triển khai mô hình sản xuất thử để đánh giá đặc tính giống lúa AG1.

Theo PGS. TS Huỳnh Quang Tín, Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long – Trường Đại học Cần Thơ, giống lúa AG1 có thời gian sinh trưởng từ 90-95 ngày; Cây cao: 90-95cm; năng suất trung bình đạt 7-8 tấn/ha; hàm lượng Amylose khoảng 14,6%, do đó chất lượng cơm mềm dẽo; thơm nhẹ; hàm lượng protein đạt mức trung bình (8,7%); đặc biệt giống kháng được bệnh cháy lá cấp 1-3 và thích nghi được với đấy phèn và mặn. Theo đánh giá đây là giống lúa có tiềm năng để phát triển sản xuất hàng hóa ở vùng ĐBSCL./.

Nguồn: Báo cáo kết quả dự án “Hỗ trợ công nhận và phát triển sản xuất giống lúa cộng đồng tỉnh An Giang”

T. Khương