Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Khoa học công nghệ trong nước

Hội nghị thường niên lần thứ 2 về Phát triển Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực

Ngày đăng : 28/12/2022
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 24/12/2022, tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 2 với chủ đề “Phát triển Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; Châu Văn Minh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Vũ Hải Quân, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và gần 200 đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ; viện, trường đại học; các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ KH&CN tập trung triển khai trong thời gian tới. Cụ thể, Bộ KH&CN tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về KH&CN và đổi mới sáng tạo, trong đó, “chú trọng đến việc xây dựng thể chế vượt trội, chấp nhận rủi ro và độ trễ trong hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo… Thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số; nâng cao năng lực đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; tập trung phát triển công nghệ cao, công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư có khả năng ứng dụng cao…”.

Các đại biểu còn được các nhà khoa học trình bày các tham luận về KH&CN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vùng lãnh thổ (TS. Chu Thúc Đạt - Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Bộ KH&CN); Nâng cao vai trò và đóng góp của KH&CN và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng (TS. Nguyễn Đình Chúc, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh các vùng chiến lược của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo định hướng của Bộ Chính trị (PGS.TS. Phan Tiến Dũng - Trưởng ban Ứng dụng và triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam); Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (PGS.TS. Lâm Quang Vinh - Trưởng ban KH&CN, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); KH&CN, đổi mới sáng tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội hướng tới sự phát triển kinh tế - xã hội (PGS.TS. Vũ Văn Tích - Trưởng ban KH&CN, Đại học Quốc gia Hà Nội); Giới thiệu Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương (PGS.TS. Hoàng Minh - Giám đốc Học viện KH&CN và Đổi mới sáng tạo, Bộ KH&CN); Becamex IDC: Từ Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ đến KH&CN và Đổi mới sáng tạo (TS. Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Công nghệ thông tin BECAMEX IDC).

Quang cảnh Hội nghị thường niên lần thứ 2 năm 2022

Tại hội nghị, các nhà khoa học, đại biểu còn tập trung phân tích, thảo luận, trao đổi các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong triển khai hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn lực; đề xuất các giải pháp, cơ chế để có sự tham gia, phối hợp đồng bộ giữa các Viện Hàn lâm, các Đại học Quốc gia, Bộ KH&CN về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN, quy định pháp luật, chính sách về KH&CN; vai trò của doanh nghiệp, tổ chức KH&CN tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt khẳng định: Với trách nhiệm là đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo, Bộ KH&CN sẽ phối hợp giữa các Viện Hàn lâm, các Đại học quốc gia để triển khai các chương trình khoa học, công nghệ quốc gia, cũng như chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh... góp phần khẳng định vai trò động lực quan trọng của KH&CN và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước./.

P.K