Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang: Triệu tập kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng : 25/05/2023
Tác giả :
A+ A- In

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 19/5/2023 triệu tập kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, kỳ họp diễn ra vào ngày 31/5/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

(ảnh minh họa)

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, như sau:

1. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

2. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

3. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

4. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

5. Dự thảo Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2023./.

(Nguồn: Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 19/5/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh).

Nguyễn Hùng