Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng : 06/09/2021
Tác giả :
A+ A- In

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trong tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, một số địa phương còn phát sinh ca mắc COVID-19 trong cộng đồng; tuy nhiên về cơ bản dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát. Trên cơ sở phân tích, nhận định tình hình dịch bệnh trong tỉnh và có sự thống nhất từ các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo:

1. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến 0 giờ ngày 07/9/2021 theo tinh thần công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh.

2. Thống nhất chủ trương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 07/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Giao Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình, dịch bệnh thực tiễn tại địa phương quyết định và tự chịu trách nhiệm việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể với cấp độ cao hơn, phù hợp theo từng khu vực.

Đối với các xã, phường, thị trấn thuộc “vùng cam”, “vùng đỏ” tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, cần tiến hành khoanh vùng nhanh, có giải pháp quản lý chặt chẽ, không để “chặt ngoài, lỏng trong”, quyết liệt và xử lý triệt để ổ dịch. Tăng cường chỉ đạo thiết lập, giữ vững và mở rộng “vùng xanh”, phát huy vai trò của người dân, hộ gia đình, tổ nhân dân tự quản trong công tác phòng chống dịch tại từng khóm ấp; xác định xã phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trên mặt trận phòng chống dịch.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch cụ thể của từng địa phương và tự chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; gửi Kế hoạch về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) chậm nhất ngày 07/9/2021 để quản lý, kiểm tra và tăng cường chỉ đạo kịp thời. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm.

4. Các biện pháp áp dụng chung trong tỉnh:

a) Tiếp tục thực hiện “giới nghiêm” trong phạm vi toàn tỉnh sau 18h00 đến 5h00 sáng hôm sau.

b) Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại cơ quan không quá 30%, người ở nhà phải làm việc trực tuyến và không tự ý ra ngoài khi không thật sự cần thiết; không áp dụng quy định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, dân quân tự vệ…).

c) Tiếp tục thực hiện việc hạn chế ra đường, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang; làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

d) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát được hoạt động kinh doanh theo hình thức bán mang đi hoặc giao hàng tại nhà, không được phục vụ tại chỗ; đảm bảo khoảng cách 2,0 mét khi tiếp xúc và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

e) Tiếp tục áp dụng phát phiếu đi chợ 03 lần/tuần đối với mọi người dân. Các chợ truyền thống tiếp tục giảm quy mô hoạt động, thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, có phân luồng ngõ ra, ngõ vào tại các chợ để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch.

5. Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các cơ quan, phương tiện thông tin đại chúng thông báo, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình dịch bệnh trong tỉnh và cả nước; các giải pháp, cách thức phòng, tránh COVID-19 trong cộng đồng, tăng khả năng phòng, tự bảo vệ của người dân.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành tỉnh khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định, đặc biệt là chính sách hỗ trợ lao động tự do phải khẩn trương, kịp thời, minh bạch và đúng đối tượng để góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn của người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức, đoàn thể tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời có kế hoạch hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn không thiếu lương thực, ổn định cuộc sống trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch theo quy định./.

T.Tùng

(Nguồn Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh)