Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng

Ngày đăng : 21/02/2023
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 09/02/2023, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có Quyết định số 01/QĐ-ĐĐBQH Ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 28/02 đến ngày 01/3/2023, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ do đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát, khảo sát sẽ tiến hành khảo sát đối với Nhà máy điện mặt trời Sao Mai (Tập đoàn Sao Mai) và làm việc với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời giám sát qua văn bản đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực An Giang.

Nội dung khảo sát, giám sát: Việc ban hành chính sách, pháp luật và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện trong lĩnh vực năng lượng để thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021.

Qua khảo sát giám sát lần này nhằm đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kịp thời đề xuất phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách. Qua đó sẽ kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng trong thời gian tới./.

(Nguồn: Quyết định số 01/QĐ-ĐĐBQH ngày 09/02/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang)

Nguyễn Hùng