Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiệm thu Đề tài “Xây dựng và phát triển mô hình nông lâm nghiệp kết hợp cho vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang”

Ngày đăng : 03/01/2023
Tác giả :
A+ A- In

Chiều ngày 30/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng và phát triển mô hình nông lâm nghiệp kết hợp cho vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang” do Đại học Nông Lâm TP.HCM chủ trì, TS. Võ Thái Dân chủ nhiệm.

Hội đồng do ThS. Tầng Phú An – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  làm chủ tịch, cùng các thành viên đến từ Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang, Viện Khoa học lâm nghiệp Nam bộ, Trường Đại học Cần Thơ, Viện CAQ miền Nam, Phòng Nông ngiệp & PTNT huyện Tịnh Biên, Chi cục Kiểm lâm An Giang, Văn phòng UBND tỉnh An Giang và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang cùng tham dự.

Sau 48 tháng thực hiện (10/2018 – 10/2022), Đề tài đạt được một số kết quả sau:

- Điều tra, khảo sát đánh giá đặc điểm nhân khẩu, đặc điểm canh tác, hiện trạng canh tác nông lâm nghiệp tại huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.

- Khảo sát xác định được 09 mô hình nông lâm kết hợp (NLKH) hiện hữu trong khu vực Bảy Núi, tỉnh An Giang là thực phẩm (măng tre) + cây ăn quả, cây ăn quả, cây ăn quả + rau màu thực phẩm, cây ăn quả + cây nguyên vật liệu + dược liệu và cây nguyên vật liệu + khác.

- Xây dựng 08 mô hình NLKH, trong đó có 04 vườn cải tạo (02 tại tri Tôn và 02 tại Tịnh Biên), mỗi mô hình 1.000m2; 04 vườn trồng mới  (02 tại Tri Tôn và 02 tại Tịnh Biên), mỗi vườn 3.000m2.

- Đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả các mô hình, bao gồm: phát triển giao thông, thúc đẩy liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản, chọn lựa đối tượng cây trồng có lợi thế cạnh tranh và xây dựng hệ thống tưới.

- Đánh giá tác động của mô hình vườn rừng lên sinh kế người dân; đánh giá khả năng thích ứng của người dân trong việc áp dụng mô hình vươn rừng và đề xuất 03 nhóm giải pháp tăng sing kế cho người dân, gồm: tiếp cận vốn ngân hàng, tăng nguồn sinh kế, tạo việc làm và phát triển các ngành dịch vụ phụ trợ.

- Xây dựng qui trình kỹ thuật canh tác của các loại cây trồng trong mô hình. Đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho 10 cán bộ kỹ thuật và tổ chức 02 lớp tập huấn về các mô hình NLKH cho 50 hộ dân của hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. 01 Hội thảo khoa học để công bố kết quả nghiên cứu với 70 người tham dự.

Sau khi nghe chủ nhiệm báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện, kết hợp nghiên cứu hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu trước đó, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài. Kết quả sau khi nghiệm thu chính thức dự kiến chuyển giao cho Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Tịnh Biên và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang  có nhu cầu tiếp nhận và sử dụng./.

MK