Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện, sơ kết Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Sở KH&CN với huyện ủy, thị ủy, thành ủy giai đoạn 2021-2025.

Ngày đăng : 14/03/2023
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 28/02/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện và sơ kết Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Sở KH&CN với huyện ủy, thị ủy và thành ủy giai đoạn 2021-2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở KH&CN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và chuyên viên phụ trách KH&CN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN Tầng Phú An cho biết: “Trong những năm gần đây, hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những bước phát triển mới và ngày càng nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương,...; các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã từng bước tiếp cận, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương”.

Tại Hội nghị, đại diện Sở KH&CN An Giang báo cáo kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong triển khai kế hoạch hoạt động hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo kết quả đạt được sau 02 năm triển khai Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Sở KH&CN với huyện, thị, thành ủy giai đoạn 2021-2025 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Các đại biểu còn trình bày các tham luận về hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo cấp huyện (Ngô Hồng Duy Anh - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Mới); kết quả triển khai Chương trình phối hợp giữa Thành ủy Long Xuyên với Đảng ủy Sở KH&CN (Ngô Thị Ngọc Anh - Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Long Xuyên); kết quả 01 năm triển khai Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Sở KH&CN với huyện, thị, thành ủy giai đoạn 2021-2025 (Trần Phú Vinh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang).

Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2022

Tại hội nghị, các đại biểu còn tập trung phân tích, thảo luận, trao đổi các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong triển khai hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo cấp huyện; triển khai Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Sở KH&CN với huyện, thị, thành ủy giai đoạn 2021-2025, đó là: việc triển khai các hoạt động KH&CN đến cơ sở, doanh nghiệp còn hạn chế; cơ chế quản lý KH&CN chậm đổi mới; kinh phí hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng KH&CN còn thấp; kết quả thực hiện một số nhiệm vụ/hoạt động trong Chương trình phối hợp còn chậm tiến độ; nhiều dự án chưa đáp ứng về điều kiện, yêu cầu và tiêu chí hỗ trợ theo Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND; một số nhiệm vụ/hoạt động, mô hình chưa hoặc chậm được triển khai do chưa tìm được tổ chức, doanh nghiệp phù hợp, đặc biệt là thiếu vốn đối ứng; hoạt động xây dựng, phát triển nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý còn gặp khó khăn,... và đề xuất các giải phát thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Giám đốc Tầng Phú Anh đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và khẳng định: Với trách nhiệm là đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo, Sở KH&CN sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong triển khai các hoạt động KH&CN cấp huyện, Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Sở KH&CN với huyện, thị, thành ủy, các chương trình KH&CN ở địa phương, cũng như chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương trong việc nâng cao năng lực tư vấn phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa,... góp phần khẳng định vai trò động lực quan trọng của KH&CN và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

 P.K