Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20/8/1888-20/8/2022)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Xét duyệt đề cương nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng quy trình chế biến các sản phẩm khô ăn liền từ phụ phẩm của trái mít”

Ngày đăng : 13/09/2022
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 07/9/2022, Sở nông nghiệp & PTNT thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng quy trình chế biến các sản phẩm khô ăn liền từ phụ phẩm của trái mít” do Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp An Giang đăng ký chủ trì, ThS. Lâm Cẩm Hoa đăng ký chủ nhiệm.

Hội đồng do Ông Trương Kiến Thọ - PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT làm chủ tịch, cùng các thành viên Hội đồng đến từ Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, Trung tâm Khuyến nông An Giang, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng tham dự.

Sau khi nghe ThS. Lâm Cẩm Hoa báo cáo tóm tắt đề cương, kết hợp nghiên cứu hồ sơ thuyết minh trước đó, các thành viên Hội đồng đánh giá cao năng lực thực hiện và chấm chọn Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp An Giang là đơn vị chủ trì, ThS. Lâm Cẩm Hoa là chủ nhiệm nhiệm vụ, góp ý chính sửa đề cương và thông qua hồ sơ thuyết minh minh nhiệm vụ, cụ thể:

- Mục tiêu: xây dựng quy trình chế biến 03 sản phẩm khô ăn liền từ nguyên liệu xơ và thịt vỏ mít, bao gồm khô chay ăn liền hương vị mực, khô chay ăn liền hương vị bò và chà bông ăn liền. 

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2022-10/2023.

- Nội dung:

+ Đánh giá thành phần dinh dưỡng có trong nguyên liệu xơ mít và thịt vỏ mít

+ Khảo sát thời gian chần và nồng độ CaCl2 hoặc Xylanase đến cấu trúc và chất lượng của xơ mít và cùi mít

+ Khảo sát ảnh hưởng của công đoạn phối trộn đến giá trị cảm quan sản phẩm khô mít hương vị mực và bò

+ Khảo sát ảnh hưởng của chế độ rang (nhiệt độ, độ ẩm dừng) đến chất lượng dinh dưỡng và giá trị cảm quan của chà bông chay ăn liền

+ Khảo sát thời gian bảo quản, kiểm định ATVSTP và đánh giá cảm quan thành phẩm.

- Sản phẩm cần đạt: báo cáo khoa học tổng kết nhiệm vụ; quy trình chế biến khô chay ăn liền vị bò và vị mực từ xơ và thịt vỏ mít; quy trình chế biến chà bông chay ăn liền từ xơ mít; 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ công nghệ thực phẩm cho tỉnh An Giang./.

MK