Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Chọn lọc một số giống lúa mùa ruộng trên có chất lượng tốt tại huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang”

Ngày đăng : 14/11/2023
Tác giả : - Nguồn: Helen Ho
A+ A- In

Ngày 09/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ số đã ban hành Quyết định 204/QĐ-SKHCN về việc Nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Chọn lọc một số giống lúa mùa ruộng trên có chất lượng tốt tại huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang”. Trên cơ sở đáp ứng đầy đủ trình tự các bước theo đúng quy định pháp luật. Quyết định nghiệm thu đã được ký ban hành; GS.TS. Nguyễn Thị Lang là chủ nhiệm đề tài; Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao Đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 04/2019 đến tháng 03/2022).

 

Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chuyển giao kết quả nghiên cứu đến:
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang;
- Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Tịnh Biên;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn.

 

Trường hợp, Các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành và được Sở Khoa học và Công nghệ đồng ý. Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ về việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Helen Ho


Tin vắn