Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình nuôi trồng và đánh giá hoạt tính sinh học của các giống Lan Gấm (Anoectochilus sp.) phát triển tại Vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang”

Ngày đăng : 06/10/2021
Tác giả :
A+ A- In

Sáng ngày 29/9/2021, tại phòng họp số 1 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình nuôi trồng và đánh giá hoạt tính sinh học của các giống Lan Gấm (Anoectochilus sp.) phát triển tại Vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang” do Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang chủ trì, ThS. Nguyễn Công Kha chủ nhiệm. Hình thức họp: các Thành viên ngụ tại TP. Long Xuyên họp tập trung tại Sở Khoa học và Công nghệ, các Thành viên ngụ ngoài TP. Long Xuyên họp trực tuyến.

Hội đồng do ThS. Tầng Phú An (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) làm Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS. Đái Thị Xuân Trang và PGS. TS. Nguyễn Bảo Toàn (Trường Đại học Cần Thơ) làm Thành viên phản biện, cùng các thành viên Hội đồng đến từ Sở Y tế, Chi cục Kiểm lâm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đại biểu đến từ đại diện các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham dự Hội đồng.

Sau hơn 3 năm thực hiện, đề tài đạt được một số kết quả nổi bật như sau: thu thập được 06 giống Lan Gấm tại vùng Thất Sơn, trong đó chọn được 01 giống Lan Gấm ký hiệu AG6 có hoạt tính sinh học cao, có khả năng chống oxy hóa MDA và bảo vệ gan; xây dựng được mô hình trồng 3.000 cây Lan Gấm trong nhà lưới 200m2, 500 cây Lan Gấm cấy mô; xây dựng được 02 quy trình: 1. Quy trình nhân giống cây Lan Gấm bằng phương pháp tự nhiên và nuôi cấy mô, 2. Quy trình thuần dưỡng cây giống Lan Gấm,…

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và xem xét hồ sơ đề nghị đánh giá kết quả đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, xếp loại Khá. Chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa báo cáo theo các góp ý của Hội đồng và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian 30 ngày. Trong đó, đề nghị chủ nhiệm đề tài bổ sung bảng so sánh, đánh giá Lan Gấm tỉnh An Giang và Lan Gấm tỉnh Lâm Đồng; viết lại quy trình trồng Lan Gấm chi tiết hơn,...

Đây là kết quả đề tài thuộc giai đoạn 1 - giai đoạn tìm được giống Lan gấm có hoạt tính sinh học cao, tạo tiền đề tiếp tục thực hiện giai đoạn 2. Kết quả đề tài sau khi nghiệm thu dự kiến chuyển giao Công ty cổ phần Phát triển Du lịch An Giang, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang có nhu cầu tiếp nhận, chuyển giao ứng dụng theo quy định.

Như Thảo