Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG 190 NĂM THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Hỗ trợ kinh phí nhiệm vụ Xây dựng Quy chế làm việc mẫu của BCH Đảng bộ thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy...

Ngày đăng : 11/11/2022
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 09/11/2022, Sở khoa học và Công nghệ An Giang ban hành Quyết định số 250/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở tỉnh An Giang” do Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chủ trì, ThS. Lê Thị Thu Hồng chủ nhiệm.

Theo đó, tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ là 121.500.019 đồng, kinh phí sự nghiệp KH&CN tỉnh hỗ trợ 59.521.000 đồng. Thời gian thực hiện: 5 tháng, từ tháng 11/2022 - 3/2023.

Mục tiêu nghiên cứu: xây dựng quy chế làm việc bảo đảm cho Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng bộ và nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị đang đặt ra. Qua đó phát huy mô hình Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở tỉnh An Giang theo Chương trình hành động số 19-Ctr/TU, ngày 19/4/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy An Giang.

Nội dung thực hiện:

Nội dung 1: Nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực trạng thực hiện quy chế làm việc của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND một số xã trong tỉnh.

Nội dung 2: Xây dựng Quy chế làm việc của Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tỉnh An Giang

Nội dung 3: Khảo sát và phát phiếu lấy ý kiến các đồng chí tham gia tập huấn lớp bồi dưỡng Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã năm 2022 tổ chức tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Nội dung 4: Hội thảo, tiếp thu ý kiến chỉnh sửa quy chế, viết báo cáo khoa học và tổ chức nghiệm thu.

Sản phẩm dự kiến: Quy chế làm việc của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở tỉnh An Giang./.

MK