Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt đề cương nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu khai thác thị trường khách du lịch đường thủy và dã ngoại tỉnh An Giang”

Ngày đăng : 03/04/2023
Tác giả :
A+ A- In

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022-2023;

Căn cứ Thông báo số 1517/TB-SKHCN ngày 18/11/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 - 2023 (lần 2).

Ngày 21/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt đề cương nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu khai thác thị trường khách du lịch đường thủy và dã ngoại tỉnh An Giang” do 04 đơn vị tham gia dự tuyển, cụ thể:

- Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và TS. Bùi Hồng Đăng.

- Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và TS. Nguyễn Thị Thu Hòa.

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và TS. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt.

- Viện Du lịch (Liên hiệp Khoa học kỹ thuật - Đô thị Nam Bộ) và TS. Trịnh Thị Nhài.

Hội đồng do ThS. Tầng Phú An (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) làm Chủ tịch, ThS. Lê Minh Tùng (Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT) cùng các thành viên gồm: PGS.TSKH. Bùi Loan Thùy (Giám đốc thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng), TS. Trần Thị Thùy Trang (Trường Đại học Văn Lang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe đại diện 04 đơn vị trình bày tóm tắt đề cương nghiên cứu và xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan, Hội đồng đã có ý kiến nhận xét và góp ý cụ thể cho từng đề cương về phương pháp và nội dung thực hiện. Hội đồng thống nhất chấm chọn Viện Du lịch (Liên hiệp Khoa học kỹ thuật - Đô thị Nam Bộ) là tổ chức chủ trì và TS. Trịnh Thị Nhài là chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu khai thác thị trường khách du lịch đường thủy và dã ngoại tỉnh An Giang”. Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm cần chỉnh sửa đề cương theo góp ý của Hội đồng đáp ứng yêu cầu đặt hàng của tỉnh và nộp hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ để tiến hành các bước tiếp theo./.

Nhựt Lynh