Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày đăng : 23/09/2021
Tác giả : - Nguồn: Cẩm Hồng
A+ A- In

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; Hướng dẫn số 128/BKHCN-VP ngày 29/4/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Công văn số 42-CV/ĐTNB ngày 07/5/2021 của BCH Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên;

Ngày 20/9/2021, Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ trực thuộc Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ với 27 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm gồm 10 thành viên. Câu lạc bộ hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện và có sự quản lý tập trung. Là nơi để ĐVTN có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và trao đổi về kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm nghiên cứu khoa học. Câu lạc bộ còn giúp đỡ hội viên, đoàn viên trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, sản phẩm khoa học vào thực tiễn. Bên cạnh đó, câu lạc bộ có nhiệm vụ tham mưu triển khai các mô hình hoạt động sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên ngành Khoa học và Công nghệ An Giang thông qua qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, học tập kiến thức mới và giao lưu với các đoàn thể khác.