Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng : 03/01/2023
Tác giả :
A+ A- In

Chiều ngày 28/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài KH&CN cấp tỉnh “Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 của người dân và cán bộ y tế tuyến cơ sở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang năm 2021” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (Trường Đại học An Giang) chủ trì, ThS. Lê Thị Hồng Hạnh chủ nhiệm.

Hội đồng do ThS. Tầng Phú An – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang làm chủ tịch, cùng các thành viên đến từ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, Trường Cao đẳng y tế Cần Thơ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Phòng Kinh tế Tp. Long Xuyên, VP UBND tỉnh An Giang và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang cùng tham dự.

Sau 08 tháng thực hiện (3/2022 – 10/2022), Đề tài đạt được một số kết quả sau:

- Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành phòng chống Covid 19 trên 03 nhóm đối tượng là người dân, doanh nghiệp và cán bộ y tế tuyến cơ sở. Kết quả cho thấy các nhóm đối tượng đều có kiến thức, thực hành tốt trong phòng chống Covid 19.

- Xác định các yếu tố liên quan kiến thức, thực hành phòng chống Covid 19 trên các nhóm đối tượng cho thấy tuổi, nghề nghiệp, địa bàn sinh sống có mối quan hệ với kiến thức, thực hành trong nhóm người dân; không có yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê trong nhóm cán bộ y tế; thực hành tốt của người đại diện doanh nghiệp, số lượng lao động của doanh nghiệp, kinh phí, kiến thức có mối quan hệ với kiến thức, thực hành trong nhóm doanh nghiệp.

- Đề xuất 05 nhóm giải pháp về: (1) thông tin tuyên truyền; (2) đào tạo; (3) cơ chế quản lý; (4) giải pháp về nguồn lực và (5) tăng cường công tác phối kết hợp để nâng cao kiến thức, thực hành phòng chống Covid 19 cho các nhóm đối tượng.

Sau khi nghe chủ nhiệm báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện, kết hợp nghiên cứu hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu trước đó, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện. Kết quả sau khi nghiệm thu chính thức dự kiến chuyển giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang nếu có nhu cầu tiếp nhận và sử dụng./.

MK