Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ trái dâu xanh (Baccaurea sapida) trồng tại huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày đăng : 03/01/2023
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 20/12/2022, UBND huyện Thoại Sơn thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ trái dâu xanh (Baccaurea sapida) trồng tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang” do Trường Đại học An Giang chủ trì, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giang chủ nhiệm, UBND huyện Thoại Sơn là cơ quan chủ quản. nhiệm vụ được sự hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh An Giang.

Hội đồng do Ông Phạm Thành Được – PCT UBND huyện Thoại Sơn làm chủ tịch, cùng các thành viên đến từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Quản lý thương mại, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm trồng trọt và BVTV, Trạm Khuyến nông huyện Thoại Sơn và Sở Khoa học và Công nghệ cùng tham dự.

Một số kết quả thực hiện chính của nhiệm vụ:

- Xây dựng được 01 quy trình chế biến nước dâu xanh.

- Xây dựng được 01 quy trình chế biến mứt dâu xanh.

- Khảo sát mức độ chấp nhận các sản phẩm từ người tiêu dùng.

- Tổ chức 01 hội thảo khoa học tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi nghe đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện, các thành viên Hội đồng dánh giá cao và thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện, sếp loại khá. Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần chính sửa hoàn thiện các báo cáo theo góp ý của các thành viên Hội đồng và thực hiện thanh quyết toán đúng quy định./.

MK