Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20/8/1888-20/8/2022)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình sản xuất thực nghiệm sản phẩm chả cá lóc theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Châu Đốc”

Ngày đăng : 10/01/2022
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 23/12/2021, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tham gia Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình sản xuất thực nghiệm sản phẩm chả cá lóc theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Châu Đốc” do UBND thành phố Châu Đốc thành lập. Hội đồng gồm 07 thành viên, do ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc làm chủ tịch Hội đồng.

Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình sản xuất thực nghiệm sản phẩm chả cá lóc theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Châu Đốc” do Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc làm Tổ chức chủ trì, ThS. Trương Thị Bích Thuận làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 10/2020 - 12/2021. Được hỗ trợ 50% kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh An Giang, tương ứng 60.000.000 triệu đồng.

- Mục tiêu tổng quát: Thiết lập quy trình chế biến và xây dựng được mô hình sản xuất thực nghiệm sản phẩm chả cá lóc đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam và góp phần tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương, có khả năng liên doanh/liên kết với doanh nghiệp để sản xuất thương mại.

-  Mục tiêu cụ thể:

+ Điều tra thực trạng sản xuất và kinh doanh chả cá tại thành phố Châu Đốc.

+ Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến sản phẩm chả cá từ nguyên liệu cá lóc, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Xây dựng 01 mô hình sản xuất chả cá lóc đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất.

+ Đề xuất giải pháp duy trì và phát triển các sản phẩm từ đề tài vào điều kiện sản xuất thực tế dựa trên việc tư vấn điều kiện nhà xưởng, thiết bị sản xuất phù hợp với quy mô của cơ sở, huấn luyện kỹ thuật và chuyển giao quy trình công nghệ.

Một số kết quả nổi bật:

- Đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin từ các hộ sản xuất, kinh doanh chả cá tại thành phố Châu Đốc, với 32 cơ sở được điều tra có 28 cơ sở kinh doanh và 5 cơ sở sản xuất thuộc thành phố Châu Đốc.

- Hoàn thiện quy trình chế biến sản phẩm chả cá từ nguyên liệu cá lóc, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho 03 sản phẩm: chả cá tươi, chả cá viên, chả cá chiên.

- Hỗ trợ tư vấn xây dựng cho 01 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và ứng dụng quy trình sản xuất chả cá lóc đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất.

Sau khi nghe chủ nhiệm trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và thống nhất nghiệm thu kết quả với số điểm trung bình là 87,71/100 điểm, xếp loại khá. Tuy nhiên, chủ nhiệm cần tiếp thu và chỉnh sửa một số nội dung theo góp ý của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ và tiến hành thanh quyết toán với Sở Khoa học và Công nghệ đúng quy định./.

Như Thảo