Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 (đợt 2)

Ngày đăng : 12/08/2021
Tác giả :
A+ A- In

Nhằm hỗ trợ Đơn vị cơ sở triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để giải quyết yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thị, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 (đợt 2). Cụ thể như sau:

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021 (đợt 2) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang trước ngày 31/10/2021, gồm có:

- Bảng tổng hợp Danh mục nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN cơ sở thông qua.

- Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ.

- Phiếu đề xuất của từng nhiệm vụ.

Để thuận tiện cho việc tổ chức Hội đồng tư vấn KH&CN của Sở khoa học và Công nghệ xem xét, tuyển chọn danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được hỗ trợ kinh phí thực hiện năm 2021 (đợt 2), Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Bộ phận phụ trách KH&CN cơ sở điền đầy đủ các nội dung tại Bảng tổng hợp danh mục nhiệm vụ; đồng thời gửi Bảng tổng hợp danh mục nhiệm vụ (file word) qua địa chỉ email: qlkhag@gmail.com.

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm, đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở từ quý cơ quan, đơn vị.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ, qua số điện thoại 02963.854.662 hoặc Email qlkhag@gmail.com./.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

              

Trọng Nhân