Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Tổ chức Hội đồng khoa học bằng hình thứ trực tuyến góp phần phòng chống dịch covid-19

Ngày đăng : 17/11/2021
Tác giả :
A+ A- In

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ, trong thời gian qua do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh An Giang phải áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 Chỉ thị về Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống COVID-19 nên các cuộc hội nghị, họp hội đồng đều không thể tiến hành được.

Theo quy định tại Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, hội đồng xét duyệt đề cương và nghiệm thu, đánh giá nhiệm vụ, đề tài, dự án KH&CN có sự tham gia của các chuyên gia là giáo sư, tiến sĩ, cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước. Trung bình mỗi hội đồng có từ 2 - 3 chuyên gia tham gia.

Để giải quyết công việc theo kịp tiến độ và thời hạn xét duyệt, nghiệm thu các đề tài dự án đã hết thời gian thực hiện, Sở KH&CN chủ động ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức họp hội đồng theo hình thức trực tuyến; hệ thống tổ chức họp trực tuyến được triển khai đảm bảo các yêu cầu về bảo mật thông tin và phát huy có hiệu quả trong thời gian quan. Tính đến 31/10/2021 đã tổ chức: 17 Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KH&CN; 04 Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN; 05 cuộc giám sát tiến độ thực hiện. Qua đó, vừa chủ động được về thời gian tổ chức họp và bảo đảm thành phần tham gia hội đồng, tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học; tiết kiệm thời gian đi lại của các chuyên gia và kinh phí của nhà nước, góp phần hoàn thành kế hoạch năm của đơn vị.

Họp hội đồng KH&CN theo hình thức trực tuyến

 Trong những tháng cuối năm 2021 và giai đoạn tiếp theo, Sở KH&CN An Giang sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, triển khai tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn và hội đồng khoa học bằng hình thức trực tuyến./.

 

Văn Phòng - Sở KH&CN An Giang

(Nguồn: Bản tin Khoa học và Công nghệ An Giang số 05/2021)