Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG 190 NĂM THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Hội thảo thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Ngày đăng : 18/11/2022
Tác giả :
A+ A- In

Sáng 16/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) An Giang tổ chức Hội thảo phát triển thị trường KH&CN và Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về KH&CN năm 2022. Hơn 100 lãnh đạo, công chức phụ trách quản lý hoạt động KH&CN các sở, ban, ngành tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; tổ chức, doanh nghiệp KH&CN; doanh nghiệp, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo tuyến tỉnh tham dự.

Hội thảo và hội nghị diễn ra trong 4 ngày (16-19/11), các đại biểu được  chia sẻ, thảo luận các chuyên đề về:

- Nghiên cứu khoa học, bao gồm: một số khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (những yêu cầu cơ bản của nghiên cứu khoa học; phương pháp xác định vấn đề; các bước thực hiện một nghiên cứu khoa học; xây dựng đề cương, báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, cách thức thu thập dữ liệu; phân tích dữ liệu; trình bày một nghiên cứu khoa học…);

- Tổng quan về công nghệ, bao gồm: khái niệm công nghệ và các thuật ngữ liên quan công nghệ; các hoạt động liên quan về công nghệ: chuyển giao, tư vấn chuyển giao, xúc tiến chuyển giao; thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN,…

- Tổng quan về phát triển công nghệ, bao gồm: khái niệm; hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Tuyên truyền về Kế hoạch phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh An Giang đến năm 2030 (Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 14/4/2022) và Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang (Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019).

- Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển trên nền đổi mới sáng tạo;

- Các chương trình, chính sách về KH&CN tại địa phương, gồm: Quy định quản lý, thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025; Quy trình quản lý, thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở; Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh,…;

- Hướng dẫn lập dự toán, quyết toán các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

- Phổ biến các văn bản về xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

- Phổ biến các văn bản liên quan đến lĩnh vực tài sản trí tuệ, đồng thời tập trung phổ biến các nội dung như: Quản trị tài sản trí tuệ, giới thiệu một số mô hình quản trị tài sản trí tuệ hiệu quả, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

T.Tùng