Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Thanh tra Sở KH&CN công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành chính và phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng : 03/01/2023
Tác giả :
A+ A- In

Thanh tra Sở KH&CN công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành chính và phòng, chống tham nhũng

Ngày 28/12/2022, tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, theo Quyết định số 249/QĐ-SKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành chính và phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ. Đến dự buổi công bố, về phía Thanh tra Sở có bà Đặng Thị Tiếp Thu – Chánh Thanh tra Sở, trưởng đoàn thanh tra và thành viên đoàn thành tra; về phía các đơn vị được thanh tra có ông Trần Phú Vinh - Giám đốc Trung tâm và các lãnh đạo phòng thuộc trung tâm.

Tại buổi công bố, thay mặt Đoàn Thanh tra, bà Đặng Thị Tiếp Thu - Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận Kết luận thanh tra số 1704/KL-SKHCN ngày 21/12/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành chính và phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

Qua thanh tra, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã quan tâm thực hiện các quy định của pháp luật về hành chính và phòng, chống tham nhũng và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kỳ thanh tra. Bên cạnh những việc làm được, Trung tâm còn hạn chế và thiếu sót cần điều chỉnh như Ban hành lại Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm cho phù hợp, vì các căn cứ pháp lý trước đây đã thay đổi, hết hiệu lực và thay đổi bằng các văn bản mới; Đối với chứng từ phiếu chi PC 0739 có nội dung không khớp trên chứng từ đề nghị thanh toán. Đề nghị điều chỉnh nội dung phiếu chi cho phù hợp với chứng từ đề nghị thanh toán.

Kết luận cuộc họp, Chánh Thanh tra Sở phát biểu: Qua nội dung kết luận thanh tra và ý kiến của đơn vị được thanh tra cho thấy Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Sở KH&CN giao trong thời kỳ thanh tra, những hạn chế đã được thanh tra chỉ ra cần phải thực hiện chấn chỉnh và rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Kết luận thanh tra đã có những kiến nghị trên cơ sở những hạn chế, thiếu sót đã được Lãnh đạo Trung tâm thống nhất cao và cam kết chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thực hiện kết luận thanh tra theo quy định./.

TT