Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tách trái thốt nốt bán tự động”

Ngày đăng : 01/12/2023
Tác giả : - Nguồn: MK
A+ A- In

Ngày 30/11/2023, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang ban hành Quyết định số 220/QĐ-SKHCN phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tách trái thốt nốt bán tự động. Nhiệm vụ do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang chủ trì, CN. Lê Trung Hiếu chủ nhiệm. 

Tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ là 126.708.587 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm lẻ tám nghìn, năm trăm tám mươi bảy đồng), trong đó kinh phí sự nghiệp KH&CN tỉnh hỗ trợ là 58.914.000 đồng (Năm mươi tám triệu, chín trăm mười bốn nghìn đồng).

1. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung: Tạo ra một máy tách thốt nốt hoàn chỉnh, giúp giảm thiểu công sức và tăng hiệu quả trong quá trình tách trái thốt nốt. 

- Mục tiêu cụ thể: Thiết kế thiết bị tách trái thốt nốt bán tự động có khả năng tách trái thốt nốt với tốc độ ≥ 10-15 trái/phút, giảm thiểu thời gian và công sức của người tách trái. Thiết kế thiết bị sử dụng nguồn năng lượng là điện 220VAC đáp ứng tiện lợi cho việc sử dụng trong các hộ gia đình và các cơ sở sản xuất nhỏ. Thiết bị đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về vệ sinh và an toàn cho người sử dụng. Tăng cường tính ổn định và độ tin cậy của thiết bị, đảm bảo cho hoạt động liên tục và hoạt động đảm bảo an toàn.

2. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 08 tháng, từ tháng 12/2023 đến hết tháng 7/2024.

3. Nội dung thực hiện:

- Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về đặc tính trái thốt nốt;

- Nội dung 2: Nghiên cứu nguyên lý thiết bị tách trái thốt nốt bán tự động; 

- Nội dung 3: Thiết kế, chế tạo thiết bị tách trái thốt nốt bán tự động; 

- Nội dung 4: Vận hành thực nghiệm thiết bị tách trái thốt nốt bán tự động; 

- Nội dung 5: Tập huấn chuyểm giao thiết bị tách trái thốt nốt bán tự động;

- Nội dung 6: Đánh giá kết quả thực hiện chế tạo thiết bị tách trái thốt nốt bán tự động.
 
4. Sản phẩm dự kiến: Bản vẽ thiết kế máy, thiết bị tách trái thốt nốt bán tự động (sử dụng nguồn điện 220VAC, có tính cơ động dễ di chuyển, tốc độ ≥ 10-15 trái/phút), báo cáo tổng kết kết quả nhiệm vụ./.


MK

Tin vắn