Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Quyết định Phê duyệt kinh phí hỗ trợ tổ chức chuỗi hoạt động “Đổi mới sáng tạo – Thúc đẩy khởi nghiệp” tỉnh An Giang năm 2023

Ngày đăng : 13/11/2023
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 07/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ số đã ban hành Quyết định 203/QĐ-SKHCN Về việc Phê duyệt kinh phí hỗ trợ Kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động “Đổi mới sáng tạo – Thúc đẩy khởi nghiệp” tỉnh An Giang năm 2023. Tổ chức chủ trì: Tỉnh đoàn An Giang; Tổng dự toán kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp KH&CN: 282.700.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm ngàn đồng). Dự toán chi tiết kinh phí tổ chức chuỗi hoạt động “Đổi mới sáng tạo - Thúc đẩy khởi nghiệp” tỉnh An Giang năm 2023 chi tiết kèm theo Quyết định được ban hành. Theo đó, Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2023 đến tháng 11/2023. Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành. Phát triển mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hướng đến phát triển hoàn thiện các thành phần của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang khuyến khích sự tương tác, kết nối nguồn lực và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh. Xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện sơ kết giữa kỳ và tổng kết đánh giá, khen thưởng khi kết thúc Kế hoạch./.

Helen Ho

Tin vắn