Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Đến 2045, công nghiệp sinh học đóng góp 10 - 15% vào GDP

Ngày đăng : 14/02/2023
Tác giả :
A+ A- In

Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 do Bộ Chính trị ban hành về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Theo đó, mục tiêu đưa ra đến năm 2030:

- Nền công nghệ sinh học nước ta là một trong 10 quốc gia hàng đầu Châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học;

- Xây dựng nền công nghệ sinh học có nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất, tài chính đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.

- Doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng, thay thế ít nhất 50% sản phẩm công nghệ sinh học nhập khẩu; đóng góp 7% vào GDP.

Bên cạnh đó, đặt tầm nhìn đến năm 2045:

- Trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Châu Á.

- Công nghiệp sinh học đóng góp 10 - 15% vào GDP.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2023.

T.Tùng