Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Xét duyệt đề cương nhiệm vụ “Nghiên cứu quy trình chế biến snack da ếch trứng muối và khô ếch tại huyện Châu Phú”

Ngày đăng : 18/05/2023
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 04/5/2023, UBND huyện Châu Phú tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm giá trị gia tăng snack da ếch trứng muối từ nguồn phụ phẩm da ếch tươi và quy trình chế biến khô ếch tại huyện Châu Phú”.

Theo đó, nhiệm vụ được thực hiện trong 12 tháng do Trạm Khuyến Nông huyện Châu Phú đăng ký chủ trì, ThS. Nguyễn Thị Khiếm chủ nhiệm; cùng với các thành viên nghiên cứu đến từ Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: TS. Trần Nghĩa Khang, ThS. Vũ Thị Thanh Đào; Trung tâm Y tế huyện Châu Phú: KS. Ngô Bình Tân.

Mục tiêu chung của nhiệm vụ là xây dựng quy trình chế biến khô ếch và chế biến snack da ếch trứng muối từ nguồn phụ phẩm da ếch. Sản phẩm đạt giá trị cảm quan cao, có khả năng bảo quản tốt và đạt quy chuẩn quốc gia về giới hạn vi sinh vật của Bộ y tế: QCVN 8-3: 2012/BYT cho sản phẩm thực phẩm.

Sau khi Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tóm tắt đề cương nghiên cứu và xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan, Hội đồng đã có ý kiến nhận xét và góp ý cụ thể cho đề cương về phương pháp và nội dung thực hiện. Kết quả Hội đồng thống nhất chấm chọn thông qua đề cương với số điểm 89/100 và hoàn chỉnh các hồ sơ có liên quan để đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Mỹ Ngân