Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2023

Ngày đăng : 08/03/2023
Tác giả :
A+ A- In

Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 59/KH-SKHCN ngày 11/7/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ tỉnh năm 2023 (được phê duyệt tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh). Đồng thời nhằm giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang cập nhật những kiến thức của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh các mặt hàng nêu trên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang tổ chức “Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2023” cho các công chức phụ trách hoạt động khoa học và công nghệ của phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh; Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý tỉnh An Giang. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường nhà khách Công đoàn (Số 5 Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang), với tổng số đại biểu tham dự hội nghị tập huấn là 80 đại biểu.

Ông Lê Thái Định – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo viên là công chức thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang, có kiến thức chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã triển khai một số nội dung trọng tâm liên quan đến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ như: (1) Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường; (2) Quyết định số 1550/QĐ-BKHCN ngày 25/06/2014 về việc đính chính Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường; (3) Công văn số 1402/TĐC-HCHQ ngày 31/07/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN; (4) Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá; (5) Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá; (6) Hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các năm vừa qua đối với mặt hàng vàng trang sức mỹ nghệ.

Báo cáo viên hướng dẫn các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa

 Sau phần trình bày của các báo cáo viên, quý đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến về các nội dung liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và đã được báo cáo viên giải đáp, làm rõ, qua đó giúp các doanh nghiệp cập nhật và nắm vững các kiến thức về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ ./.

Trung Hiếu