Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Phê duyệt Dự án “Ứng dụng công nghệ BIM và GIS cho công tác quản lý công trình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang”

Ngày đăng : 10/07/2024
Tác giả : - Nguồn: Phòng Quản lý khoa học
A+ A- In

 

Ngày 05/7/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn thị Minh Thúy ký ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án KH&CN cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ BIM và GIS cho công tác quản lý công trình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang”. Theo đó, Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý thành phố Hồ Chí Minh (HCMGIS) là tổ chức chủ trì, TS. Vũ Việt Hưng là chủ nhiệm Dự án. Thời gian thực hiện 24 tháng kể từ ngày Dự án được phê duyệt. 


1. Mục tiêu Dự án: 
 

a) Mục tiêu chung: Nghiên cứu đề xuất giải pháp, xây dựng được quy trình và ứng dụng thí điểm mô hình thông tin công trình bằng công nghệ BIM và GIS, nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và khai thác cơ sở dữ liệu số công trình giao thông, phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh An Giang. 


b) Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng được quy trình quản lý, điều hành cho bước thiết kế, xây dựng, khai thác công trình giao thông bằng công nghệ BIM và GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Xây dựng được mô hình thông tin BIM và GIS thí điểm cho 3 công trình giao thông tiêu biểu tại tỉnh An Giang (Mô hình BIM và GIS đạt tối thiểu LOD 350 gắn với hệ tọa độ quốc gia).

 

2. Nội dung thực hiện: 

a) Nội dung 1: Tổng quan về nghiên cứu và thực trạng áp dụng công nghệ BIM và GIS trong công tác quản lý công trình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

b) Nội dung 2: Cơ sở phương pháp luận cho xây dựng quy trình áp dụng công nghệ BIM và GIS trong công tác quản lý công trình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

c) Nội dung 3: Xây dựng mô hình thông tin BIM và GIS thí điểm cho công trình giao thông tiêu biểu ở các giai đoạn dự án phục vụ đào tạo chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ ngành giao thông ở tỉnh An Giang.

d) Nội dung 4: Xây dựng chương trình ứng dụng quản lý dữ liệu công trình tích hợp BIM và GIS, phục vụ quản lý bảo trì kết cấu công trình giao thông tiêu biểu.

đ) Nội dung 5: Đào tạo, tập huấn và hội thảo chuyển giao ứng dụng công nghệ BIM và GIS quản lý công trình giao thông tại An Giang.

 

3. Dự toán kinh phí thực hiện: 1.182.600.000 đồng (Một tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm ngàn đồng).

Trong đó:

- Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ: 988.100.000 đồng (Chín trăm tám mươi tám triệu, một trăm ngàn đồng).

- Nguồn kinh phí khác: 194.500.000 đồng (Một trăm, chín mươi bốn triệu, năm trăm ngàn đồng). 

 

4. Sản phẩm chính của dự án: 

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả dự án; 

- Sổ tay hướng dẫn quy trình khai thác, vận hành, bảo trì công trình giao thông ở An Giang trên nền tảng BIM và GIS; 

- Quy trình quản lý số công trình giao thông cho bước thiết kế, xây dựng, quản lý khai thác và vận hành ở An Giang trên nền tảng BIM và GIS;

- 01 Mô hình BIM thí điểm ở bước thiết kế 1 công trình giao thông tiêu biểu tại tỉnh An Giang; 

- 01 Mô hình BIM thí điểm ở bước quản lý thi công xây dựng cho 1 công trình giao thông tiêu biểu tại tỉnh An Giang; 

- 01 Mô hình BIM và GIS thí điểm ở bước khai thác, vận hành, bảo trì cho 1 công trình giao thông tiêu biểu tại tỉnh An Giang; 

- 01 Chương trình Ứng dụng quản lý dữ liệu công trình tích hợp BIM và GIS phục vụ quản lý bảo trì kết cấu công trình giao thông tiêu biểu; 

- Đào tạo, tập huấn cho 05 - 10 kỹ thuật viên ứng dụng được mô hình BIM và GIS cho công tác quản lý công trình cầu, đường bộ tại An Giang; 

- 01 bài báo khoa học: Dự kiến phân tích đánh giá ưu nhược điểm của công nghệ BIM - GIS trong quản lý vận hành cho quản lý công trình giao thông. Được công bố trên tạp chí trong nước thuộc danh mục được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính điểm tối đa 0,75 điểm; 

- Báo cáo đề xuất kế hoạch 05 năm của đơn vị tiếp nhận.


5. Đơn vị phối hợp thực hiện Dự án:

- Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang; 

- Công ty Cổ phần UTC2, Trường Đại học Giao thông vận tải; 

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông KTC; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông Sài Gòn. 

 

6. Đơn vị dự kiến tiếp nhận sử dụng kết quả dự án sau nghiệm thu:

- Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang; 

- Các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành./.


Phòng QLKH