Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm nhân giống và nuôi gà rừng (Gallus gallus) tại vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang”

Ngày đăng : 14/11/2023
Tác giả : - Nguồn: Helen Ho
A+ A- In

Ngày 10/11/2023, Sở khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-SKHCN Về việc Nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm nhân giống và nuôi gà rừng (Gallus gallus) tại vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang”.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Vũ Khắc Tùng.
- Tổ chức chủ trì: Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên (nay là Trạm Khuyến nông thị xã Tịnh Biên).
- Thời gian thực hiện: 48 tháng (từ tháng 06/2018 đến tháng 06/2022).

 

Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên (nay là Phòng Kinh tế thị xã Tịnh Biên); Các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành và được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đồng ý.

 

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và thủ trưởng đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ về việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Helen Ho


Tin vắn