Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Quản lý CN - ATBXHN

Hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học

Ngày đăng : 22/05/2017
Tác giả : - Nguồn: NL
A+ A- In

Ngày 22 tháng 5 hàng năm là Ngày quốc tế đa dạng sinh học. Nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức của con người về các vấn đề đa dạng sinh học. Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 70 đã quyết định năm 2017 là Năm quốc tế về du lịch bền vững để phát triển. Trên tinh thần đó, chủ đề Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 là Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững.

Việc nhận thức được tầm quan trọng to lớn của kinh tế du lịch của các khu vực có cảnh quan hấp dẫn và giàu đa dạng sinh học tạo cơ sở cho việc bảo tồn đa dạng sinh học. Ngành du lịch được quản lý tốt có thể góp phần quan trọng nhằm giảm các nguy cơ hoặc duy trì, tăng cường đối với các quần thể các loài hoang dã và các giá trị đa dạng sinh học thông qua doanh thu du lịch.

Kỷ niệm Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 tạo cơ hội nâng cao nhận thức và hành động đối với những đóng góp quan trọng của du lịch bền vững cho sự phát triển kinh tế, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học đối với cộng đồng, các nhà hoạch định chính sách công và tư nhân nhằm huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan làm cho du lịch trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực.

Tại An Giang tùy điều kiện cụ thể của quý cơ quan, đơn vị mà tiến hành các hoạt động hưởng ứng lồng ghép vào “Tháng hành động vì môi trường - gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang” và “Tháng du lịch An Giang năm 2017” để hưởng ứng “Ngày quốc tế đa dạng sinh học 22/5), và “Ngày môi trường thế giới 05/6”./.