Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Khởi nghiệp - Đổi mới - Sáng tạo

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP

Ngày đăng : 01/09/2021
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định). Các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được quy định tại Điều 22 Nghị định gồm:

(1) Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung;

(2) Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; 

(3) Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới;

(4) Hỗ trợ công nghệ;

(5) Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu;

(6) Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo.

Định mức hỗ trợ tối đa lên đến 100% chi phí nhưng không quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp/năm tùy từng nội dung cụ thể. Để tiếp cận được chính sách trên, doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và được cơ quan, tổ chức hỗ trợ lựa chọn theo quy định tại Điều 20, 21 Nghị định.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

Chi tiết Nghị định số 80/2021/NĐ-CP đề nghị xem tại đây.

Phạm Danh Tướng