Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(07/05/2022)

Trong khuôn khổ Tổ chức đào tạo, tập huấn công tác triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Tỉnh An Giang; Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng và phòng Quản lý Chuyên ngành thuộc Sở Khoa học và Công Nghệ phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh triển khai tập huấn theo chuyên đề từ ngày 19/4/2022 đến ngày 27/4/2022 tại Huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên và thành phố Long Xuyên, gồm lãnh đạo UBND các xã; Cán bộ phụ trách chương trình OCOP cấp xã; các chủ thể, cơ sở sản xuất có sản phẩm tham gia OCOP trên địa bàn tỉnh An Giang, với 175 lượt tham dự.

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã thông qua các nội dung:

 - Hướng dẫn về ghi nhãn hàng hóa theo quy định Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/4/2017; Thông tư 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/12/2021 về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Nhãn hàng hóa;

- Hướng dẫn công bố và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở theo quy định Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

- Một số lỗi hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa thường gặp và các hình thức xử lý vi phạm hành chính theo quy định Nghị định số 119/20174/NĐ-CP ngày 01/11/2017 và Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu và Thông tin chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ

Qua lớp tập huấn đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp liên quan tiếp cận, nắm bắt kịp thời các thông tin văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về nhãn hàng hóa (những nội dung bắt buộc phải ghi đúng và đầy đủ trên nhãn hàng hóa đúng quy định, …); tiêu chuẩn, quy chuẩn và các chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường. Qua đó, góp phần hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong việc hỗ trợ các chủ thể kinh tế tham gia chương trình OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì nhãn hiệu,……

Hoa Lý

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn