Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(19/04/2022)

Ban hành Kế hoạch phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh An Giang đến năm 2030

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh An Giang vừa ký quyết định số 732/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh An Giang đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu đến năm 2030: Hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 30% kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Duy trì và phát triển hoạt động không gian trưng bày, trình diễn, cung cấp thông tin công nghệ và tổ chức các sự kiện kết nối cung cầu công nghệ; Báo cáo đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp giai đoạn năm 2022-2025 thuộc lĩnh vực sản xuất chủ lực của tỉnh; Số hóa cơ sở dữ liệu về nguồn cung và cầu công nghệ trên địa bàn tỉnh; Duy trì và phát triển các bộ phận nghiên cứu và phát triển và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã được thành lập; Hỗ trợ ít nhất 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các dự án ứng dụng, đổi mới công nghệ từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh; Phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ: duy trì và phát triển 04 tổ chức trung gian hiện có trên địa bàn tỉnh và kết nối vào mạng lưới các tổ chức trung gian khoa học và công nghệ quốc gia; Hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Hỗ trợ thành lập được ít nhất 05 doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Các giải pháp thực hiện để đạt được các mục tiêu trên: Rà soát các quy định pháp lý, chọn các định hướng phù hợp để hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; Thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; Thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường khoa học và công nghệ; Phát triển các tổ chức trung gian và tăng cường hoạt động của thị trường khoa học và công nghệ; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề ra các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

T. Khương

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn