Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(21/04/2022)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu thống nhất báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ của ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là rất cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, có một số ý kiến đóng góp như sau:

Tại điểm b khoản 1, Điều 1 giải thích thuật ngữ “sao chép”, đề nghị làm rõ việc lấy ý tưởng của tác phẩm này để tạo ra tác phẩm khác có được xem là“sao chép” không?.

Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 7 như sau: “Việc thực hiện quyền sở hữụ trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Có ý kiến cho rằng, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực và đã được sửa đổi nhiều lần. Đề nghị nghiên cứu đổi tên dự án Luật thành “Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi” để thuận tiện trong quá trình áp dụng.

Dự án Luật có nhiều điều, khoản giao Chính phủ quy định chi tiết, gây cồng kềnh trong hệ hống văn bản quy phạm pháp luật. Đề nghị xem xét nội dung nào có thể quy định trực tiếp thì nên đưa vào nội dung của Luật, hạn chế giao Chính phủ ban hành văn bản dưới luật để hướng dẫn thi hành. Dự án Luật có điều, khoản giao Chính phủ quy định “chi tiết”, có điều, khoản giao Chính phủ quy định “cụ thể” chưa có sự đồng nhất trong sử dụng câu từ trong Luật. Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh lại câu từ cho thống nhất.

Đề nghị quy định rõ các điều kiện của một tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình “đã công bố” để bảo vệ quyền tác giả và hạn chế việc phát sinh tranh chấp; đề nghị không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà nên giữ theo quy định của Luật hiện hành để bảo vệ quyền của chủ sở hữu quyền tác giả.

Được biết, Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019). Qua hơn 15 năm thi hành và trong điều kiện phát triển mới của đất nước, việc sửa đổi Luật nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó xác định việc hoàn thiện pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, hạn chế những điểm nghẽn trong thi hành luật cản trở sự phát triển của đất nước.

Dự thảo Luật sửa đổi nhằm tạo khung pháp lý rõ ràng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của Luật hiện hành để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, chủ động, tích cực ửng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thông qua việc tăng cường khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giúp hoạt động này ngày càng phù hợp với thực tiễn và yêu cầu hội nhập đang đặt ra…

Nguyễn Hùng

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn