Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(17/11/2021)

Ngày 16/11/2021, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 692/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang. Với phương châm bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng nhân dân; vừa duy trì hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; không làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa, nhất là hàng hóa phục vụ cho nhu cầu đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân, nguồn nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động đầu tư xây dựng công trình; và tăng cường công tác hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời, triệt để các khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hạn chế tối đa số dự án, số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ngưng hoạt động, giải thể hoặc phá sản do tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể như: y tế; công nghệ thông tin và truyền thông; giao thông vận tải; sản xuất nông nghiệp; công nghiệp; thương mại dịch vụ; du lịch; đầu tư; tài chính - tín dụng - thuế; khoa học và công nghệ; an sinh xã hội; quản lý nhà nước; ngoại vụ; an ninh trật tự.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp:

- Nhiệm vụ

+ Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ phục vụ bảo quản, chế biến nông sản, chế biến sâu thực phẩm, chăm sóc sức khỏe

+ Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương hướng dẫn, triển khai quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

+ Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cấp mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, ưu tiên sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp.

+ Nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Mạng lưới kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ SME (Small and Medium Enterprise) Việt Nam.

- Giải pháp

+ Tổ chức tập huấn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, áp dụng các công cụ cải tiến năng suất xuất (5S, Kaizen, COQ, IE, KPIs…) trên cơ sở các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp, giảm chi phí sản xuất;

+ Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với các quy chuẩn của thị trường xuất khẩu.

+ Phối hợp Sở Công thương xây dựng chuyên mục hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Technical Barriers to Trade - TBT) và hệ thống quản lý thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh hoạt động của sàn giao dịch công nghệ, phổ biến bản tin khoa học công nghệ của tỉnh.

+ Phối hợp Tỉnh đoàn An Giang tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp” theo hình thức trực tuyến nhằm lựa chọn các ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi để hỗ trợ công nghệ, tư vấn xây dựng thương hiệu. Phổ biến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh đến tất cả cá nhân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch này, UBND tỉnh phân công cụ thể như sau:

- Ban Chỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chi tiết cho từng ngành, lĩnh vực được phân công với mục tiêu, giải pháp cụ thể, đồng thời lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 26/11/2021 gửi về UBND tỉnh và Tổ phục hồi, phát triển kinh tế (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để cho ý kiến trước khi phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Sau khi Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chi tiết cho từng ngành, lĩnh vực được cấp thẩm quyền phê duyệt, cơ quan nào được giao chủ trì xây dựng kế hoạch đó thì tiếp tục theo dõi, kiểm tra tiến độ, báo cáo định kỳ hàng tháng (trước ngày 15 hàng tháng), kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Tổ phục hồi, phát triển kinh tế; trường hợp có vướng mắc thì báo cáo ngay để kịp thời có ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này, báo cáo đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Công Kha

Sở KH&CN An Giang

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn