Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(29/03/2017)

Đưa thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) thực sự trở thành hạ tầng nền tảng cho sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia là một trong những nhiệm vụ then chốt trong Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BKHCN ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ năm 2017, Cục thông tin KH&CN quốc gia triển khai kết nối đường truyền Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (Mạng VinaREN) như là một yếu tố nòng cốt của hạ tầng thông tin, gắn kết việc xây dựng và khai thác các nguồn tin KH&CN tới 63 Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc     Trung ương. Thông qua mạng VinaREN, các Sở Khoa học và Công nghệ sẽ được truy cập và khai thác miễn phí kho tư liệu KH&CN lớn nhất Việt Nam tại trang thông tin http://ttkhcn.vista.gov.vn gồm các cơ sở dữ liệu về công bố KH&CN Việt Nam, thông tin nhiệm vụ KH&CN, các ấn phẩm,… với các mục tiêu:

1. Cục Thông tin KH&CN quốc gia triển khai cung cấp, chia sẻ nguồn lực KH&CN quốc gia nhằm tăng cường công tác phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành các Sở Khoa học và Công nghệ, công khai, minh bạch hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

2. Với các nguồn tin KH&CN được chia sẻ sẽ tạo tiền đề cho việc cung cấp thông tin phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN thẩm định nội dung trong quá trình xét chọn, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN và phụ vụ cho cộng đồng nghiên cứu nói chung.

3. Các Sở Khoa học và công nghệ được quyền chia sẻ, khai thác nguồn tin KH&CN mà cục Thông tin KH&CN quốc gia cung cấp trên mạng nội bộ để các chuyên viên có thể khai thức sử dụng.

4. Ngoài việc hỗ trợ truy cập, khai thác nguồn tin KH&CN, Mạng VinaREN sẽ là nền tảng kết nối đến các Sở Khoa học và Công nghệ trong triển khai đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến; khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu KH&CN Quốc gia trong thời gian tới.

Chi tiết Danh mục nguồn tin khoa học và công nghệ

HT

 

Trang1 trong 10
2
trong 10
3
trong 10
4 trong 10
5 trong 10
6 trong 10 7 trong 10 8 trong 10 9 trong 10 10 trong 10

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn