Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(23/02/2022)

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030;Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 880/VPCP-KGVX ngày 10/02/2022; ngày 17/02/2022,

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 275/BKHCN-TĐC đề nghị, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch 05 năm, hàng năm thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. Lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác thuộc thẩm quyền quản lý, phù hợp định hướng phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phục hồi tăng trưởng năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau đại dịch Covid-19. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; kịp thời phản ảnh những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp (nếu có) trong quá trình thực hiện về Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Thanh Tuyến

Trang1 trong 11
2
trong 11
3
trong 11
4 trong 11
5 trong 11
6 trong 11 7 trong 11 8 trong 11 9 trong 11 10 trong 11 ... 11 trong 11

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn