Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(11/10/2018)

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công thương vừa ban hành Quy chế phối hợp số 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT ngày 08/8/2018 về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL) nhằm mục đích: (1) Bảo đảm sự phối hợp thống nhất giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công thương trong công tác xây dựng và quản lý CDĐL của Việt Nam; (2) Góp phần tích cực trong quản lý nhà nước về CDĐL, hiệu quả kinh tế - xã hội của bảo hộ CDĐL, nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm mang CDĐL; (3) Góp phần triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các tuyên bố chung của Việt Nam với các nước về CDĐL.

Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công thương sẽ:

- Phối hợp xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến CDĐL;

- Phối hợp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ khác có liên quan đến CDĐL;

- Phối hợp phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát và xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với CDĐL trên thị trường;

- Phối hợp hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ, quản lý CDĐL.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ thành lập Hội đồng tư vấn CDĐL nhằm tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ trưởng Bộ Công thương và các cơ quan liên quan về xây dựng và quản lý CDĐL ở Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công thương có nhiệm vụ cung cấp danh sách chuyên gia về các lĩnh vực liên quan và tạo điều kiện cho các chuyên gia tham gia Hội đồng tư vấn CDĐL./.

 

NL

Trang1 trong 10
2
trong 10
3
trong 10
4 trong 10
5 trong 10
6 trong 10 7 trong 10 8 trong 10 9 trong 10 10 trong 10

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn