Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(23/12/2021)

Ngày 20/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 3701/BKHCN-PTTTDN hướng dẫn việc hình thành và phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo nội dung Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 về phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trong đó, trọng tâm hình thành và  phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại 03 thành phố: Hà Nội, Đả Nẵng, Hồ Chí Minh và các địa phương có tiềm năng. Việc hình thành Trung tâm phải theo mục tiêu xây dựng Trung tâm trở thành hạt nhân kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, là đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương có liên kết chặt chẽ với hoạt động của vùng. quốc gia và quốc tế.

Theo đó, nguyên tắc hình thành và phát triển Trung tâm như sau: Việc hình thành  và phát triển Trung tâm phải căn cứ vào nhu cầu thực tiễn và nguồn lực nội tại của địa phương. Khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia thành lập, xây dựng và vận hành Trung tâm. Khuyến khích liên kết, hợp tác với các tập đoàn, các trường đại học, viện nghiên cứu để triển khai các hoạt động của Trung tâm. Khai thác tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có từ khu vực nhà nước đến khu vực tư nhân để phục vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, Trung tâm không cạnh tranh với những hoạt động mà khu vực tư nhân đang triển khai hiệu quả, khuyến khích hỗ trợ, phối hợp với khu vực tư nhân trong quá trình hoạt động.

Thanh Tuyến

Trang1 trong 11
2
trong 11
3
trong 11
4 trong 11
5 trong 11
6 trong 11 7 trong 11 8 trong 11 9 trong 11 10 trong 11 ... 11 trong 11

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn