Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(01/11/2018)

Thực hiện chương trình công tác về thỏa thuận hợp tác số 16/TTHT-UBND ngày 9/5/2018 giữa UBND các tỉnh Cà Mau, An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ về phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 – 2020.

Trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL năm 2018 tại An Giang. Ngày 26/10/2018 Tại Sở KH&CN An Giang, lãnh đạo 4 Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, Cà Mau, Cần Thơ và Kiên Giang cùng thực hiện buổi lễ ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế và nhu cầu thực tế về khoa học và công nghệ (KH&CN) của mỗi tỉnh, thành phố trong vùng; cùng xu thế phát triển chung. các Sở KH&CN Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL đã tiến hành thảo luận, thống nhất và ban hành Chương trình hợp tác giai đoạn từ nay đến năm 2020 gồm các nội dung sau:

1. Xây dựng và hoàn thiện Đề án thành lập Sàn giao dịch công nghệ Vùng ĐBSCL nhằm mục tiêu đẩy mạnh việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu vực đầu tư, đổi mới nâng cao trình độ công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng tỉnh, thành phố sang các ngành và lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế để đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong khu vực tham gia các hoạt động chợ công nghệ thiết bị; kết nối cung cầu công nghệ, giới thiệu các công nghệ thiết bị, sản phẩm khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trong khu vực ra bên ngoài. Tham mưu ban hành chính sách, định mức cụ thể trong việc chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ thiết bị phục vụ phát triển doanh nghiệp trong vùng theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Hỗ trợ kinh phí giúp các doanh nghiệp tham gia các hoạt động của chợ công nghệ thiết bị (techmart) trong vùng ĐBSCL và kết nối cung cầu công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước.

2. Xây dựng Đề án thành lập Tập san Khoa học và Công nghệ ĐBSCL (Mekong Delta Journal of Science and Technology). Mục tiêu của tập san là nhằm xuất bản các kết quả nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm của các tỉnh, thành và của các viện, trường trong Vùng; nhằm từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khu vực; cung cấp các thông tin khoa học và công nghệ phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và ứng dụng vào sản xuất, đời sống. Trang web từ Tập san KH&CN ĐBSCL sẽ liên thông với website của các Sở KH&CN trong khu vực ĐBSCL, website của UBND các tỉnh, thành trong khu vực. Mỗi Sở KH&CN đều có đại diện trong thành phần Ban biên tập của Tập san KH&CN ĐBSCL.

3.Thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐBSCL theo các mục tiêu và nội dung trong Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” đã được Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh thành và trong khu vực ĐBSCL. Chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ, trong hoạt động đào tạo khởi nghiệp và tổ chức các sự kiện khởi nghiệp chung cho khu vực ĐBSCL.

4. Đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực KH&CN, xây dựng cơ sở dữ liệu các chuyên gia khoa học và công nghệ khu vực ĐBSCL, trên cơ sở phối kết hợp hợp các đơn vị quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Vùng, để từng bước đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chung trong khu vực.

Tổ chức thực hiện trên tin thần hợp tác Ban Giám đốc các Sở trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chương trình hợp tác và thống nhất trong việc phân bổ kinh phí triển khai thực hiện hàng năm. Thống nhất chọn Sở KH&CN thành phố Cần Thơ là đầu mối triển khai các nội dung hợp tác; Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc trao đổi và thống nhất triển khai các hoạt động KH&CN cụ thể theo chức năng nhiệm vụ, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Sở (thông qua Văn phòng để tổng hợp); Bộ phận đầu mối phối hợp, tổng hợp báo cáo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung hợp tác giữa các bên là Văn phòng của bốn Sở; Định kỳ 01 năm hoặc đột xuất, Lãnh đạo các Sở gặp nhau để đánh giá việc thực hiện các nội dung hợp tác, điều chỉnh hoặc triển khai các nội dung hợp tác mới.

Tiếp Thu

Trang1 trong 10
2
trong 10
3
trong 10
4 trong 10
5 trong 10
6 trong 10 7 trong 10 8 trong 10 9 trong 10 10 trong 10

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn