Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở Khoa học và Công nghệ
(16/11/2016)

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Xây dựng vùng nguyên liệu nuôi lươn không bùn đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Dự án do KS. Ngô Thị Hạnh chủ nhiệm, Trung tâm Giống thủy sản chủ trì, thực hiện 17 tháng (từ tháng 10/2016 - 3/2018) nhằm mục tiêu: Xây dựng vùng nuôi lươn không bùn 120m2 đạt tiêu chuẩn VietGAP; Tập huấn kỹ thuật nuôi lươn không bùn theo tiêu chuẩn VietGAP cho 90 nông dân, 15 kỹ thuật viên tại TP Long Xuyên, thị xã Tân Châu, huyện Châu Thành và tổ chức hội thảo tổng kết nhân rộng mô hình tại vùng nguyên liệu nuôi lươn nuôi lươn đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Nội dung chính thực hiện gồm: 1. Mô tả sơ đồ quy trình công nghệ sử dụng trong dự án, áp dụng quy trình nuôi thương phẩm lươn đồng trong bể lót bạt mật độ cao của Trung tâm Giống thủy sản (năm 2013).  2. Xây dựng 12 mô hình nuôi lươn thương phẩm trong bể tại TP Long Xuyên, thị xã Tân Châu, huyện Châu Thành. Tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi lươn không bùn theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân TP Long Xuyên, thị xã Tân Châu, huyện Châu Thành, mỗi huyện, thị, thành phố 01 lớp, 30 học viên/ lớp (30 nông dân đang nuôi lươn hoặc có điều kiện nuôi thủy sản và 05 kỹ thuật viên). 3. Tổ chức hội thảo tổng kết nhân rộng mô hình.

Tổng kinh phí dự án là 859.564.000 đồng, trong đó nguồn sự nghiệp KH&CN hỗ trợ 482.354.000 đồng. Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung đã được phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước khi triển khai thực hiện dự án. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hỗ trợ, giám sát, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh theo quy định hiện hành.

Sau ngày 31/01/2017, Trung tâm Giống thủy sản chưa thực hiện dự án hoặc sau ngày 31/7/2018 Trung tâm Giống thủy sản chưa hoàn thành dự án thì không được hỗ trợ kinh phí./.

 

NL

Trang1 trong 5
2
trong 5
3
trong 5
4 trong 5
5 trong 5

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn