Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(21/04/2017)

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 615/QĐ-BKHCN phê duyệt kinh phí dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, bắt đầu thực hiện từ năm 2017 (đợt 1).

Theo Quyết định có 36 dự án, nhiệm vụ do Trung ương quản lý được cấp kinh phí cho các tỉnh, thành phố thực hiện từ năm 2017 (đợt 1), trong đó tỉnh An Giang có Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi cá lóc trong bể bạt và nuôi lươn thương phẩm không bùn, mật độ cao tại tỉnh An Giang nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn miền núi ở huyện Thoại Sơn, Châu Thành và An Phú tỉnh An Giang.

Thời gian thực hiện Dự án là 24 tháng, do Trung tâm Giống thủy sản An Giang chủ trì, Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ ứng dụng công nghệ, gồm các nội dung: Chuyển giao và tiếp nhận quy trình kỹ thuật nuôi lươn bán nhân tạo và kỹ thuật nuôi cá lóc trên bể lót bạt; Xây dựng mô hình nuôi lươn không bùn và nuôi cá lóc trên bể lót bạt; Đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn cho người dân.

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 5.500 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương là 2.650 triệu đồng.

Thủ trưởng Tổ chức chủ trì, Thủ trưởng Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án đúng mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt; sử dụng kinh phí đúng mục đích và quyết toán kinh phí theo chế độ hiện hành của Nhà nước và theo quy định về quản lý Chương trình Nông thôn và miền núi./.

 

NL

Trang1 trong 10
2
trong 10
3
trong 10
4 trong 10
5 trong 10
6 trong 10 7 trong 10 8 trong 10 9 trong 10 10 trong 10

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn